Styremøter 2021

Styremøter 2020

MNKRFs årsmøte 2020

MNKRFs årsmøte ble arrangert tirsdag 4. februar kl. 16 på Britannia hotell i Trondheim.

Innkalling med saksliste og årsmøtedokumenter finner du her.

Revisjonsberetning

Protokoll

Nyttårsmøte og 75 års jubileumsfeiring!

MNKRF arrangerte Nyttårsmøte og 75-års jubileumsfeiring på Britannia hotell 4.-5. februar 2020. 46 medlemmer inkludert ni pensjonister deltok på konferansen.

Program

Program for MNKRFs nyttårsmøte og 75-årsjubileum

Jubileumsberetning

I anledning foreningens 75-årsjubileum har Børge Sundli (Trondheim kommunerevisjon), Arvid Hansen (Konsek Trøndelag IKS) og Terje Wist (Revisjon Midt-Norge SA) utarbeidet en jubileumsberetning. Dokumentet dekker foreningens historie og kommer inn på viktige utviklingstrekk i revisjonsfaget de siste 75 årene.

Styret ønsker å takke redaktørene for det omfattende og gode arbeidet de har utført.

Jubileumsberetning.

Beretningen ble presentert før jubileumsmiddagen 4. februar.

Foredrag

Dag 1

Innovasjon og risiko – Ailin Aastvedt

Erstatningsansvar ved ugyldige forvaltningsvedtak – Johannes Hygen Meyer

Dag 2

Spor 1 Regnskapsrevisjon/sekretariater

Utfordringer med snart ny ISA315 og intensivert teknologibruk – Anders Berg Olsen

Etterlevelsesrevisjon, jf. ny kommunelov – Knut Tanem

Nytt fra GKRS – Knut Erik Lie

Spor 2 Forvaltningsrevisjon/sekretariater

Nye metoder i forvaltningsrevisjon – Bruk av R og tekstgraving som metode – Martin Austvoll Nome (oppdatert 7.2.20)

Med vennlig hilsen styret i MNKRF

Kurs i Microsoft Excel oktober 2019

MNKRF arrangerer kurs i excel i oktober 2019. Instruktør er Tore Søfting fra Confex, som også var instruktør på minikurset på Nyttårsmøtet 2019. 

Det er lagt opp til to kursdager: tirsdag 8. og tirsdag 29. oktober. Kurset varer fra kl. 10-16 begge dager.

Det vil være ulike tema som blir gjennomgått de to dagene, og det er mulig å melde seg på bare en av kursdagene . Innholdet i kurset er satt opp etter innspill fra våre medlemmer. Deltakerne vil få kursdokumentasjon og kursbevis.

Kurset holdes i Sparebank1 SMNs konferanselokaler i Søndre gt. 10B i Trondheim. Bruk hovedinngangen til Sparebank 1 og gå ned trappen til venstre. Møtelokalet heter Lars Tiller. 

Lunsj serveres i Banksalen restaurant i samme bygg.

Påmeldingen er avsluttet.