Nyttårsmøte 2022

MNKRF arrangerte digitalt nyttårsmøte 26. – 27. januar i år. Tema var Digitalisering og digital risiko i kommunal sektor. Her finner dere lenker til noen av presentasjonene som ble holdt på konferansen:

Digitaliseringsrådets erfaringsrapport – Jakten på fornyelse med Ann Merethe Lysø Sommerseth, Digitaliseringsrådet

GKRS revisjon og regnskapskomiteen – Knut Tanem, Revisjon Midt- Norge SA (RMN)

Kvalitativ metode og analyse – Mariann Villa, NTNU

Erfaring med korte rapporter – Sunniva Sæter, RMN

Erfaring fra samarbeid med NTNU – Tor Arne Stubbe, RMN

MNKRFs årsmøte 2022

Årsmøtepapirer MNKRF 2022

Revisjonsberetning 2022

Protokoll MNKRF 2022

Styremøter 2022

Styremøte 3.1.2022

Styremøte 10.6.22

Protokoll fra styremøte 2.9.22

Protokoll fra styremøte 4.11.22

MNKRFs årsmøte 2021

MNKRF arrangerer årsmøte fredag 28. mai kl. 10.00. Årsmøtet gjennomføres digitalt på grunn av koronapandemien. Alle medlemmer vil få tilsendt en møteinnkalling til Teams-møte.

Vedlagt følger saksliste og papirer til årsmøtet. Revisjonsberetning vil bli lagt frem i forkant av møtet.

Før årsmøtet, kl. 9, vil det bli en faglig del. Vi har vært så heldig å få Annette Gohn-Hellum, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, til å holde et foredrag for oss om Riksrevisjonens arbeid med formidling av resultater fra undersøkelser. Som mange sikkert har sett, har Riksrevisjonen gjort en del endringer den siste tiden for å formidle resultatene fra undersøkelser på en enda bedre måte. Videre har de tydeliggjort hva de legger i ulike vurderinger/kritikkord.

Ta gjerne en titt på Riksrevisjonens nettside på forhånd. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Årsmøtet begynner rett etter foredraget og spørsmålsrunden.