MNKRFs årsmøte 2021

MNKRF arrangerer årsmøte fredag 28. mai kl. 10.00. Årsmøtet gjennomføres digitalt på grunn av koronapandemien. Alle medlemmer vil få tilsendt en møteinnkalling til Teams-møte.

Vedlagt følger saksliste og papirer til årsmøtet. Revisjonsberetning vil bli lagt frem i forkant av møtet.

Før årsmøtet, kl. 9, vil det bli en faglig del. Vi har vært så heldig å få Annette Gohn-Hellum, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, til å holde et foredrag for oss om Riksrevisjonens arbeid med formidling av resultater fra undersøkelser. Som mange sikkert har sett, har Riksrevisjonen gjort en del endringer den siste tiden for å formidle resultatene fra undersøkelser på en enda bedre måte. Videre har de tydeliggjort hva de legger i ulike vurderinger/kritikkord.

Ta gjerne en titt på Riksrevisjonens nettside på forhånd. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Årsmøtet begynner rett etter foredraget og spørsmålsrunden.

Styremøter 2020

MNKRFs årsmøte 2020

MNKRFs årsmøte ble arrangert tirsdag 4. februar kl. 16 på Britannia hotell i Trondheim.

Innkalling med saksliste og årsmøtedokumenter finner du her.

Revisjonsberetning

Protokoll

Nyttårsmøte og 75 års jubileumsfeiring!

MNKRF arrangerte Nyttårsmøte og 75-års jubileumsfeiring på Britannia hotell 4.-5. februar 2020. 46 medlemmer inkludert ni pensjonister deltok på konferansen.

Program

Program for MNKRFs nyttårsmøte og 75-årsjubileum

Jubileumsberetning

I anledning foreningens 75-årsjubileum har Børge Sundli (Trondheim kommunerevisjon), Arvid Hansen (Konsek Trøndelag IKS) og Terje Wist (Revisjon Midt-Norge SA) utarbeidet en jubileumsberetning. Dokumentet dekker foreningens historie og kommer inn på viktige utviklingstrekk i revisjonsfaget de siste 75 årene.

Styret ønsker å takke redaktørene for det omfattende og gode arbeidet de har utført.

Jubileumsberetning.

Beretningen ble presentert før jubileumsmiddagen 4. februar.

Foredrag

Dag 1

Innovasjon og risiko – Ailin Aastvedt

Erstatningsansvar ved ugyldige forvaltningsvedtak – Johannes Hygen Meyer

Dag 2

Spor 1 Regnskapsrevisjon/sekretariater

Utfordringer med snart ny ISA315 og intensivert teknologibruk – Anders Berg Olsen

Etterlevelsesrevisjon, jf. ny kommunelov – Knut Tanem

Nytt fra GKRS – Knut Erik Lie

Spor 2 Forvaltningsrevisjon/sekretariater

Nye metoder i forvaltningsrevisjon – Bruk av R og tekstgraving som metode – Martin Austvoll Nome (oppdatert 7.2.20)

Med vennlig hilsen styret i MNKRF