MNKRFs årsmøte 2023

Årsmøtepapirer MNKRF 2023

Revisjonsberetning 2023

Protokoll MNKRF 2023

Nyttårsmøte 2023

MNKRF arrangerte nyttårsmøte fra 25. – 26. januar på Britannia hotell. Årets nyttårsmøte fokuserte på bærekraft og revisjon av bærekraftsarbeid. Over to dager fikk deltakerne kjennskap til hva bærekraftsrapportering handler om, hvilke lovkrav som gjelder og hvilke standarder som vil bli aktuelle for revisorer.

Disse presentasjonene ble gitt på nyttårsmøtet:

Hva er bærekraft og bærekraftsmålene? Tor Arne Alseth, regionleder for FN-sambandet

En oversikt over aktuelt regelverk – Anders Berg Olsen, NTNU handelshøyskolen

Nytt fra NKRF – Rune Tokle, daglig leder NKRF

EU- direktivet (CSRD) og EU-standardene for bærekraftsrapportering (ESRS) – Kjersti Okstad Kirkeby, fagdirektør i Revisorforeningen

Rapportering av arbeidet med bærekraft i kommunal sektor – Anne Romsaas, fagsjef i KS for FNs bærekraftsmål

Trondheimsløftet, Trondheim kommunes nye samfunnsplan – Hans Petter Wollebæk, kommunedirektørens fagstab, Trondheim Kommune

Bilder fra nyttårsmøtet:

Tor Arne Alseth, regionleder for FN-sambandet

Anders Berg Olsen, NTNU handelshøyskolen

Rune Tokle, daglig leder NKRF

Kjersti Okstad Kirkeby, fagdirektør i Revisorforeningen

Anne Romsaas, fagsjef i KS for FNs bærekraftsmål

Hans Petter Wollebæk, kommunedirektørens fagstab, Trondheim Kommune

Styremøter 2023

Protokoll fra styremøte 9.1.2023

Nyttårsmøte 2022

MNKRF arrangerte digitalt nyttårsmøte 26. – 27. januar i år. Tema var Digitalisering og digital risiko i kommunal sektor. Her finner dere lenker til noen av presentasjonene som ble holdt på konferansen:

Digitaliseringsrådets erfaringsrapport – Jakten på fornyelse med Ann Merethe Lysø Sommerseth, Digitaliseringsrådet

GKRS revisjon og regnskapskomiteen – Knut Tanem, Revisjon Midt- Norge SA (RMN)

Kvalitativ metode og analyse – Mariann Villa, NTNU

Erfaring med korte rapporter – Sunniva Sæter, RMN

Erfaring fra samarbeid med NTNU – Tor Arne Stubbe, RMN

MNKRFs årsmøte 2022

Årsmøtepapirer MNKRF 2022

Revisjonsberetning 2022

Protokoll MNKRF 2022