Nyttårsmøter

Her finner du informasjon om tidligere nyttårsmøter

Nyttårsmøte og 75 års jubileumsfeiring!

MNKRF arrangerte Nyttårsmøte og 75-års jubileumsfeiring på Britannia hotell 4.-5. februar 2020. 46 medlemmer inkludert ni pensjonister deltok på konferansen.

Program

Program for MNKRFs nyttårsmøte og 75-årsjubileum

Jubileumsberetning

I anledning foreningens 75-årsjubileum har Børge Sundli (Trondheim kommunerevisjon), Arvid Hansen (Konsek Trøndelag IKS) og Terje Wist (Revisjon Midt-Norge SA) utarbeidet en jubileumsberetning. Dokumentet dekker foreningens historie og kommer inn på viktige utviklingstrekk i revisjonsfaget de siste 75 årene.

Styret ønsker å takke redaktørene for det omfattende og gode arbeidet de har utført.

Jubileumsberetning.

Beretningen ble presentert før jubileumsmiddagen 4. februar.

Foredrag

Dag 1

Innovasjon og risiko – Ailin Aastvedt

Erstatningsansvar ved ugyldige forvaltningsvedtak – Johannes Hygen Meyer

Dag 2

Spor 1 Regnskapsrevisjon/sekretariater

Utfordringer med snart ny ISA315 og intensivert teknologibruk – Anders Berg Olsen

Etterlevelsesrevisjon, jf. ny kommunelov – Knut Tanem

Nytt fra GKRS – Knut Erik Lie

Spor 2 Forvaltningsrevisjon/sekretariater

Nye metoder i forvaltningsrevisjon – Bruk av R og tekstgraving som metode – Martin Austvoll Nome (oppdatert 7.2.20)

Med vennlig hilsen styret i MNKRF

Presentasjoner fra nyttårsmøtet 2019

Her finner du program for og presentasjoner fra nyttårsmøtet 2019.

Dag 1

Dag 2, spor 1

Dag 2, spor 2

Program og presentasjoner – nyttårsmøtet 2018

Tema for årets nyttårsmøtet 2018 var digitalisering og bruk av kunstig intelligens, personvern og metodikk i regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Du finner presentasjoner og invitasjon med program under.

Invitasjon til MNKRFs Nyttårsmøte 2018

Presentasjoner dag 1

        Axel Tidemann 

        Sticos

        Arbeidstilsynet og Sintef

        Datatilsynet

Presentasjoner dag 2

        Per Olav Nilsen

     – Spor 1

        Fylkesmannen i Trøndelag

        Lars Petter Eggesbø

        Erlend Moen

     – Spor 2

        Ellen Kulset

        Terje Tvedt

        Ann Katharine Gardner

 

 

Bilder fra Nyttårsmøtet 2017

Dag 1: Kommunereformen og investeringer i kommunal sektor

Styreleder Kathrine Moen Bratteng innledet Nyttårsmøtet 2017.

Første foredrag var ved Hans Brattås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Deretter holdt Morten Welde fra Concept NTNU foredrag om kommunale investeringsprosjekter og risikoområder i investeringsprosjekter.

Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i NHO, ga oss en introduksjon til det nye regelverket for offentlige anskaffelser, før Orrvar Dalby, daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat, snakket om samspillet mellom kontrollutvalget, sekretariatet og revisor. 

Se alle foredragene fra dag 1 her.

 

Dag 2: Faglige tema i regnskaps- og forvaltningsrevisjon

Styreleder i NKRF, Per Olav Nilsen, startet Nyttårsmøtets andre dag med «Nytt fra NKRF». Deretter kunne deltakerne velge mellom regnskapsrevisjonsspor og forvaltningsrevisjon/sekretærspor, bildene under er fra sistnevnte. Sverre B. Midthjell, rådgiver i KonSek IKS, holdt foredrag og innledet til diskusjon om eierskapskontroll. Deretter fikk vi høre Vidar Sagmyr snakke om Byggebransjens uropatrulje og Marianne Songli fra Oslo Kemnerkontor om bekjempelse av arbeidslivkriminalitet fra et lokalt perspektiv. Henning Ekroll og Nina Selbo Torset fra Aftenposten avsluttet med foredraget «Slik jobbet Aftenposten med Panama Papers – og slik graver vi i offentlig forvaltning»

Se alle foredagene fra dag 2 her

Risikoområder i investeringsprosjekter – nyttårsmøtet 2017

Under MNKRFs Nyttårsmøte 2017 holdt Morten Welde fra forskningsprogrammet Concept NTNU innlegget – La oss bygge kulturhus! Om investeringsprosjekter i kommunal sektor. Han utfordret deltakerne til å tenke gjennom hva som definerer et vellykket prosjekt, og pekte på at kommunale investeringsprosjekter ofte har en for snever definisjon av suksess. Mortens påstand er:

«Det er bedre å gjennomføre et godt prosjekt dårlig enn et dårlig prosjekt godt»

Han holdt også et innlegg om Risikoområder i investeringsprosjekter hvor vi fikk en innføring i de ulike fasene i et investeringsprosjekt, fordelene med prosjektmodeller og statens kvalitetssikringsordning.

Anbefalt bakgrunnslitteratur

Vi tok en prat med Morten i etterkant av foredragene for å få inspirasjon til å utlede revisjonskriterier i slike prosjekter. Han anbefaler boken «Prosjekt i tidligfasen» av Knut Samset, som er den grunnleggende teksten om denne tematikken. Av kortere tekster anbefaler han Concept NTNUs temahefter om målformulering, kostnadsestimering og lignende.

Concept NTNUs måte å drive evaluering på er nærmere beskrevet i boken «Evaluering av prosjekter». Dersom man ønsker en kort innføring kan det være nyttig å ta en titt på nettsidene til Concept, hvor du blant annet finner informasjon om evalueringsmodellen og resultater fra de prosjektene som er evaluert.

Morten har også listet opp noen grunnleggende krav han ville ha satt til en kommune eller fylkeskommune i et investeringsprosjekt:

  • Rutiner for initiering, prosjektering og planlegging av prosjekt.
  • Rutiner for gjennomføring av prosjekt.
  • Kvalitetssikring
  • Usikkerhetsanalyser
  • Rapportering
  • Avvikshåndtering
  • Prosjektorganisering
  • Prosjektstyring