Nyttårsmøter

Her finner du informasjon om tidligere nyttårsmøter

Nyttårsmøtet 2017 – Dag 2

Dag 2: Faglige tema i regnskaps- og forvaltningsrevisjon

Se detaljert program for dag 2 (Både Spor 1- Regnskapsrevisjon og Spor 2-Forvaltningsrevisjon/sekretariater).

Flere av foredragene er nå publisert i PDF-versjon.

Continue reading

Nyttårsmøtet 2017 – Dag 1: Kommunereformen og investeringer i kommunal sektor

Dag 1: Kommunereformen og investeringer i kommunal sektor

Se detaljert program. Flere av foredragene er nå publisert i PDF-versjon. 

Continue reading

MNKRFs Nyttårsmøte 2016 – foredrag og bilder

Dag 1: Revisor og omverden – Taushetsplikt, kildevern og offentlighet

Velkommen ved Kathrine Moen Bratteng, styreleder i MNKRF

Kathrine_åpning

Regelverket som omhandler taushetsplikt, kildevern og offentlighet – hvordan forholder vi oss til dette?

Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS.

KirstiTorbjørnson

Continue reading

Nyttårsmøtet 2016

Det er påmeldt 50 deltakere til Nyttårsmøtet 27.-28. januar 2016! Konferansen vil bli holdt på Scandic Nidelven hotell.

Vi er glade og stolte over å kunne presentere et program som vi tror vil være interessant og nyttig for medlemmene. Årets Nyttårsmøte tar for seg temaene taushetsplikt, kildevern og offentlighet, kommunereform og IT-revisjon. På samme måte som i fjor er det lagt opp til et felles faglig program begge dager.

I år som i fjor arrangeres foreningens årsmøte samme dag som Nyttårsmøtets første dag (27.1.2016). Innkallinga er lagt ut i egen sak på MNKRF sine nettsider.

Les hele programmet: Program for MNKRFs Nyttårsmøte 2016

Nyttårsmøtet 2016. 27. – 28. januar 2016

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til Nyttårsmøtet 27.-28. januar 2016! Konferansen vil bli holdt på Scandic Nidelven hotell.

Vi er glade og stolte over å kunne presentere et program som vi tror vil være interessant og nyttig for medlemmene. Årets Nyttårsmøte tar for seg temaene taushetsplikt, kildevern og offentlighet, kommunereform og IT-revisjon. På samme måte som i fjor er det lagt opp til et felles faglig program begge dager.

Vi håper så mange som mulig av medlemmene har anledning til å delta!

I år som i fjor arrangeres foreningens årsmøte samme dag som Nyttårsmøtets første dag (27.1.2016). Det vil bli sendt ut egen innkalling til MNKRFs årsmøtet.

Påmeldingsfristen er onsdag 6. januar 2016.

Les hele programmet: Invitasjon til MNKRFs Nyttårsmøte 2016