Karriere

Jobbmuligheter innen kommunal revisjon og tilsyn

Revisjon og tilsyn med kommunal sektor har behov for kompetente fagfolk på mange felt med bred samfunnsforståelse og innsikt i kommunens hverdag. Revisjons- og tilsynsselskapene som jobber med dette er derfor stadig på jakt etter personer med ulik faglig bakgrunn. I NKRF studentbrosjyre er dette nærmere beskrevet.

Oversikt over ledige stillinger innen offentlig revisjon og tilsyn finner dere på Norges kommunerevisorforbund sine nettsider.

Revisorer i arbeid

På siden Om MNKRF finner du lenke til våre medlemsbedrifter. Ta kontakt for å høre mer om jobbmulighetene i den enkelte bedrift!

Stand på Karrieredag ved Handelshøyskolen

Torsdag 8. september hadde MNKRF stand på Karrieredagen ved Handelshøyskolen i Trondheim for å informere om mulighetene innen kontroll og tilsyn i Midt-Norge. Mathias Kirkerud fra Revisjon Midt-Norge og Roald Elvegård fra Trondheim kommunerevisjon deltok på vegne av foreningen.

?

Roald Elvegård fra Trondheim kommunerevisjon

mathias

Mathias Kirkerud fra Revisjon Midt-Norge

Karrieredag ved Handelshøgskolen i Trondheim 10. september 2015

 

 

 

 

Midt-Norge kommunerevisorforening vil være til stede på den årlige karrieredagen ved Handelshøgskolen i Trondheim. I år arrangeres denne 10. september 2015

Representanter fra foreningen vil gi informasjon om interessante jobbmuligheter i offentlig revisjon og tilsyn. For nærmere omtale av medlemsbedriftene bak foreningen er disse linket opp under:

Revisjon Fjell IKS

Trondheim kommunerevisjon

Revisjon Midt-Norge IKS

Fosen kommunerevisjon IKS

KomRev Trøndelag IKS

KonSek Midt-Norge IKS

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

KomSek Trøndelag IKS

Kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune

 

Du finner oversikt over ledige stillinger i sektoren på NKRFs nettsider.