Styremøter

Styreprotokoller 2019

Styreprotokoller 2018

Styreprotokoller 2017

Protokoll fra styremøte 16082017

Protokoll fra styremøte 15062017

Protokoll fra styremøte 11052017

 

Styreprotokoller 2016

Det ble avholdt fem styremøter i MNKRF i 2016, 6. og 28. januar, 7. juni, 31. august og 17. november. Et samledokument med protokollene fra disse styremøtene  kan du se lese ved å åpne linken. under:

Styreprotokoller 2016

Styreprotokoller 2015

Det er avholdt fem styremøter i MNKRF i 2015, 8. og 15. januar,  7. mai, 2. september og 14. desember. Et samledokument med protokollene fra disse styremøtene  kan du se lese ved å åpne linken under:

2015 Protokoller styremøter MNKRF januar-desember