Årsmøter

Årsmøtedokumenter 2019

Årsmøtedokumenter 2018

MNKRF ÅRSMØTEPAPIRER 2018

Protokoll fra årsmøtet 23.1.2018

 

Protokoll fra MNKRFs årsmøte 2017

Midt-Norge kommunerevisorforening, MNKRF, avholdt sitt årsmøte på Stiklestad hotell onsdag 25. januar 2017.

Signert protokoll finner du her: MNKRFs årsmøteprotokoll 2017

Etter årsmøtet består styret av Kathrine Moen Bratteng fra Trondheim kommunerevisjon (styreleder), Johannes Nestvold fra KomRev Trøndelag IKS, Torbjørn Berglann fra KonSek Midt-Norge IKS, Henning Mikkelsen fra Revisjon Fjell IKS, Monika Sundt fra KomRev Trøndelag IKS og Marit Finnland Trøite fra kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune.

Årsmøtedokumenter MNKRF 2017

Årsmøtedokumenter 2017

MNKRF avholder sitt årsmøte onsdag 25. januar kl 16.15 på Stiklestad Hotell. Saksliste og dokumenter til årsmøtet finner du her: Årsmøtedokumenter MNKRF 2017

Årsmøtedokumentene finnes også i en signert versjon her: Årsmøtedokumenter MNKRF 2017 (Signert)

Det er meldt inn en sak fra medlemmene,Vurdering av MNKRFs fremtidige eksistens er satt opp som sak 7 på sakslista.

Det vil ikke bli lagt ut papirkopier av dokumentene på årsmøtet.

Vedtektene finner du her: MNKRFs vedtekter gjeldende fra 29.1.14

Saken ble oppdatert 13.01.2017 kl 09.00 med revisjonsberetning

Protokoll fra MNKRFs årsmøte 2016

MNKRF-Styret_valgt27012016

Midt-Norge kommunerevisorforening, MNKRF, avholdt sitt årsmøte på Scandic Nidelven hotell onsdag 27. januar 2016.

Signert protokoll finner du her:MNKRF årsmøtetprotokoll 2016

Etter årsmøtet består styret av Johannes Nestvold fra KomRev Trøndelag IKS, Tor-Arne Stubbe fra Revisjon Midt-Norge IKS, Henning Mikkelsen fra Revisjon Fjell IKS, Kathrine Moen Bratteng fra Trondheim kommunerevisjon, Marit Finnland Trøite fra kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune og Monika Sundt fra Fosen kommunerevisjon IKS.

Årsmøtedokumenter MNKRF 2016