Årsmøter

Protokoll fra MNKRFs årsmøte 2015

Midt-Norge kommunerevisorforening, MNKRF, holdt sitt årsmøte 28. januar 2015 på Scandic Nidelven hotell. Protokoll fra årsmøtet 2015 ligger her.

Etter årsmøtet består styret av Odd Lutnæs Sakshaug fra KomRev Trøndelag IKS, Tor-Arne Stubbe fra Revisjon Midt-Norge IKS, Henning Mikkelsen fra Revisjon Fjell IKS, Kathrine Moen Bratteng fra Trondheim kommunerevisjon, Paul Stenstuen fra KomSek Trøndelag IKS og Monika Sundt fra Fosen kommunerevisjon IKS.

.

Styret 2015-2016 (2)

Årsmøtedokumenter 2015

MNKRF avholder sitt årsmøte onsdag 28. januar kl. 16 på Scandic Nidelven Hotell. Saksliste og dokumenter til årsmøtet finner du her: Årsmøtedokumenter MNKRF 2015.

Medlemmene har ikke meldt inn noen saker, derfor er det bare de ordinære årsmøtesakene i år.

Det vil ikke bli lagt ut papirkopier av dokumentene på årsmøtet.

Vedtektene finner du her: MNKRFs vedtekter gjeldende fra 29.1.14

Innkalling til MNKRFs årsmøte 2015

Midt-Norge kommunerevisorforening arrangerer årsmøte onsdag 28. januar 2015. Årsmøtet arrangeres i forlengelsen av foreningens tradisjonelle Nyttårsmøte, som blir holdt på Scandic Nidelven Hotell.

I vedtektene står det at saker som ønskes lagt fram for årsmøtet må være styret i hende minst 1 måned før årsmøtet. Saker som ønskes lagt fram for årsmøtet, bes derfor meldt til styret ved styreleder Kathrine Moen Bratteng på e-post kathrine-moen.bratteng@trondheim.kommune.no innen 28. desember 2014.

Saksliste og sakspapirer er tilgjengelig på nettsiden.

Valgkomiteen er informert om årsmøtet og har startet sitt arbeid.

Protokoller fra styremøter i 2014 finnes på nettsiden. Trykk på kategorien Årsmøter i menyen til venstre for å få opp alle aktuelle saker om årsmøtene.

Årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening 2014

Årsmøtet i Midt-Norge kommunerevisorforening ble holdt på Royal Garden hotell i Trondheim 28. januar 2014.

Årsmøtepapirene finner du her:
Årsmøtepapirer MNKRF 28.01.2014

Protokollen finner du her:
Underskrevet protokoll fra årsmøtet 2014

 

 

Årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening 2013

bilde3

MNKRF arrangerte sitt årsmøte på Stiklestad nasjonale kultursenter 23. mai 2013. Før årsmøtet fikk deltakerne gleden av å høre to foredrag. Thomas Furunes fra Trondheim kommunerevisjon fortalte om gjennomføring og resultater i prosjektet «Trondheim kommunes håndtering av sensitive personopplysninger». Arnt Haugan fra KomRev Trøndelag IKS orienterte om arbeidet med rapporten om Rock city i Namsos.
Årsmøtet behandlet årsberetning, årsregnskap, revisjonsberetning, fastsetting av kontingent, budsjett for 2013 og 2014, styregodtgjørelse.

Etter valget består styret av:

  • Kathrine Moen Bratteng (leder), Trondheim kommunerevisjon (2013)
  • Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS (2013-2015)
  • Henning Mikkelsen, Revisjon Fjell IKS (2013-2015) (gjenvalg)
  • Paul Ivar Stenstuen, KomSek IKS (2013-2014) (ikke på valg)
  • Rune Olav Ness, KomRev Trøndelag IKS (2013-2014) (ikke på valg)
  • Monika Sundt, Fosen kommunerevisjon IKS (2013-2014) (ikke på valg)
  1. varamedlem: Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (2013-2014) (gjenvalg)
  2. varamedlem: Roald Elvegård, Trondheim kommunerevisjon (2013-2014) (gjenvalg)
  3. varamedlem: Mali Østerås, KomRev Trøndelag IKS (2013-2014) (gjenvalg)