MNKRF

Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 23.01.2018, sak 8/17.

Vedtekter for MNKRF vedtatt 230118

Vedtekter fra 29. januar 2014

Årsmøtet vedtok 28. januar 2014 nye vedtekter for foreningen. Vedtektene er harmonisert med NKRFs vedtekter og gjelder fra 29. januar 2014.

Her finner du MNKRFs vedtekter gjeldende fra 29.1.14