Nyheter

Nyttårsmøte 2023

MNKRF arrangerte nyttårsmøte fra 25. – 26. januar på Britannia hotell. Årets nyttårsmøte fokuserte på bærekraft og revisjon av bærekraftsarbeid. Over to dager fikk deltakerne kjennskap til hva bærekraftsrapportering handler om, hvilke lovkrav som gjelder og hvilke standarder som vil bli aktuelle for revisorer.

Disse presentasjonene ble gitt på nyttårsmøtet:

Hva er bærekraft og bærekraftsmålene? Tor Arne Alseth, regionleder for FN-sambandet

En oversikt over aktuelt regelverk – Anders Berg Olsen, NTNU handelshøyskolen

Nytt fra NKRF – Rune Tokle, daglig leder NKRF

EU- direktivet (CSRD) og EU-standardene for bærekraftsrapportering (ESRS) – Kjersti Okstad Kirkeby, fagdirektør i Revisorforeningen

Rapportering av arbeidet med bærekraft i kommunal sektor – Anne Romsaas, fagsjef i KS for FNs bærekraftsmål

Trondheimsløftet, Trondheim kommunes nye samfunnsplan – Hans Petter Wollebæk, kommunedirektørens fagstab, Trondheim Kommune

Bilder fra nyttårsmøtet:

Tor Arne Alseth, regionleder for FN-sambandet

Anders Berg Olsen, NTNU handelshøyskolen

Rune Tokle, daglig leder NKRF

Kjersti Okstad Kirkeby, fagdirektør i Revisorforeningen

Anne Romsaas, fagsjef i KS for FNs bærekraftsmål

Hans Petter Wollebæk, kommunedirektørens fagstab, Trondheim Kommune

Styremøter 2023

Protokoll fra styremøte 9.1.2023

MNKRFs årsmøte 2022

Årsmøtepapirer MNKRF 2022

Revisjonsberetning 2022

Protokoll MNKRF 2022

Styremøter 2022

Styremøte 3.1.2022

Styremøte 10.6.22

Protokoll fra styremøte 2.9.22

Protokoll fra styremøte 4.11.22

MNKRFs årsmøte 2021

MNKRF arrangerer årsmøte fredag 28. mai kl. 10.00. Årsmøtet gjennomføres digitalt på grunn av koronapandemien. Alle medlemmer vil få tilsendt en møteinnkalling til Teams-møte.

Vedlagt følger saksliste og papirer til årsmøtet. Revisjonsberetning vil bli lagt frem i forkant av møtet.

Før årsmøtet, kl. 9, vil det bli en faglig del. Vi har vært så heldig å få Annette Gohn-Hellum, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, til å holde et foredrag for oss om Riksrevisjonens arbeid med formidling av resultater fra undersøkelser. Som mange sikkert har sett, har Riksrevisjonen gjort en del endringer den siste tiden for å formidle resultatene fra undersøkelser på en enda bedre måte. Videre har de tydeliggjort hva de legger i ulike vurderinger/kritikkord.

Ta gjerne en titt på Riksrevisjonens nettside på forhånd. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Årsmøtet begynner rett etter foredraget og spørsmålsrunden.