Monthly Archives: mai 2013

Årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening 2013

bilde3

MNKRF arrangerte sitt årsmøte på Stiklestad nasjonale kultursenter 23. mai 2013. Før årsmøtet fikk deltakerne gleden av å høre to foredrag. Thomas Furunes fra Trondheim kommunerevisjon fortalte om gjennomføring og resultater i prosjektet «Trondheim kommunes håndtering av sensitive personopplysninger». Arnt Haugan fra KomRev Trøndelag IKS orienterte om arbeidet med rapporten om Rock city i Namsos.
Årsmøtet behandlet årsberetning, årsregnskap, revisjonsberetning, fastsetting av kontingent, budsjett for 2013 og 2014, styregodtgjørelse.

Etter valget består styret av:

  • Kathrine Moen Bratteng (leder), Trondheim kommunerevisjon (2013)
  • Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS (2013-2015)
  • Henning Mikkelsen, Revisjon Fjell IKS (2013-2015) (gjenvalg)
  • Paul Ivar Stenstuen, KomSek IKS (2013-2014) (ikke på valg)
  • Rune Olav Ness, KomRev Trøndelag IKS (2013-2014) (ikke på valg)
  • Monika Sundt, Fosen kommunerevisjon IKS (2013-2014) (ikke på valg)
  1. varamedlem: Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (2013-2014) (gjenvalg)
  2. varamedlem: Roald Elvegård, Trondheim kommunerevisjon (2013-2014) (gjenvalg)
  3. varamedlem: Mali Østerås, KomRev Trøndelag IKS (2013-2014) (gjenvalg)