Monthly Archives: februar 2014

Årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening 2014

Årsmøtet i Midt-Norge kommunerevisorforening ble holdt på Royal Garden hotell i Trondheim 28. januar 2014.

Årsmøtepapirene finner du her:
Årsmøtepapirer MNKRF 28.01.2014

Protokollen finner du her:
Underskrevet protokoll fra årsmøtet 2014

 

 

Nyttårsmøtet i 2014

MNKRFs Nyttårsmøte 2014 ble arrangert på Royal Garden hotell i Trondheim 28.-29. januar 2014. For første gang ble også foreningens årsmøte avhold i forbindelse med nyttårsmøtet.

Nedenfor finner du program og foredrag fra møtet.

Årsmøtedokumenter og -protokoll finner du i en egen sak.

Leiv Nergaard – Granskningen av Troms Kraft

Inge Storås – Konkurransekraft

Alexandra B. Gjørv 22. juli-kommisjonen

God kommunal revsjonsskikk – hva er det

Program MNKRFs Nyttårsmøte 2014

Invitasjon til MNKRFs Nyttårsmøte 2014

Vedtekter fra 29. januar 2014

Årsmøtet vedtok 28. januar 2014 nye vedtekter for foreningen. Vedtektene er harmonisert med NKRFs vedtekter og gjelder fra 29. januar 2014.

Her finner du MNKRFs vedtekter gjeldende fra 29.1.14