Monthly Archives: april 2014

Executive MBA-studium i offentlig revisjon

Business Talks
Norges Handelshøyskole har på oppdrag fra Riksrevisjonen og Norges Kommunerevisorforbund utviklet  studiet.  I tillegg til fem eksamener skal studentene som gjennomfører studiet også utføre en masterutredning.
Studiet, som etter gitte kriterier, leder fram til en Executive MBA i offentlig revisjon, er delt inn i fem moduler over fire semester:

  • Offentlig styring (4 samlinger – 1. semester)
  • Effektevaluering (3 samlinger – 2. semester)
  • Budsjettering og regnskapsføring (2 samlinger – 2. semester)
  • Offentlig rett (4 samlinger – 3. semester)
  • Revisjon (3 samlinger – 4. semester)

Du kan lese mer om studiet på NHHs nettsider.