Monthly Archives: desember 2014

Innkalling til MNKRFs årsmøte 2015

Midt-Norge kommunerevisorforening arrangerer årsmøte onsdag 28. januar 2015. Årsmøtet arrangeres i forlengelsen av foreningens tradisjonelle Nyttårsmøte, som blir holdt på Scandic Nidelven Hotell.

I vedtektene står det at saker som ønskes lagt fram for årsmøtet må være styret i hende minst 1 måned før årsmøtet. Saker som ønskes lagt fram for årsmøtet, bes derfor meldt til styret ved styreleder Kathrine Moen Bratteng på e-post kathrine-moen.bratteng@trondheim.kommune.no innen 28. desember 2014.

Saksliste og sakspapirer er tilgjengelig på nettsiden.

Valgkomiteen er informert om årsmøtet og har startet sitt arbeid.

Protokoller fra styremøter i 2014 finnes på nettsiden. Trykk på kategorien Årsmøter i menyen til venstre for å få opp alle aktuelle saker om årsmøtene.