Monthly Archives: februar 2015

Protokoll fra MNKRFs årsmøte 2015

Midt-Norge kommunerevisorforening, MNKRF, holdt sitt årsmøte 28. januar 2015 på Scandic Nidelven hotell. Protokoll fra årsmøtet 2015 ligger her.

Etter årsmøtet består styret av Odd Lutnæs Sakshaug fra KomRev Trøndelag IKS, Tor-Arne Stubbe fra Revisjon Midt-Norge IKS, Henning Mikkelsen fra Revisjon Fjell IKS, Kathrine Moen Bratteng fra Trondheim kommunerevisjon, Paul Stenstuen fra KomSek Trøndelag IKS og Monika Sundt fra Fosen kommunerevisjon IKS.

.

Styret 2015-2016 (2)