Monthly Archives: februar 2016

Protokoll fra MNKRFs årsmøte 2016

MNKRF-Styret_valgt27012016

Midt-Norge kommunerevisorforening, MNKRF, avholdt sitt årsmøte på Scandic Nidelven hotell onsdag 27. januar 2016.

Signert protokoll finner du her:MNKRF årsmøtetprotokoll 2016

Etter årsmøtet består styret av Johannes Nestvold fra KomRev Trøndelag IKS, Tor-Arne Stubbe fra Revisjon Midt-Norge IKS, Henning Mikkelsen fra Revisjon Fjell IKS, Kathrine Moen Bratteng fra Trondheim kommunerevisjon, Marit Finnland Trøite fra kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune og Monika Sundt fra Fosen kommunerevisjon IKS.

Årsmøtedokumenter MNKRF 2016