Monthly Archives: januar 2017

Bilder fra Nyttårsmøtet 2017

Dag 1: Kommunereformen og investeringer i kommunal sektor

Styreleder Kathrine Moen Bratteng innledet Nyttårsmøtet 2017.

Første foredrag var ved Hans Brattås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Deretter holdt Morten Welde fra Concept NTNU foredrag om kommunale investeringsprosjekter og risikoområder i investeringsprosjekter.

Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i NHO, ga oss en introduksjon til det nye regelverket for offentlige anskaffelser, før Orrvar Dalby, daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat, snakket om samspillet mellom kontrollutvalget, sekretariatet og revisor. 

Se alle foredragene fra dag 1 her.

 

Dag 2: Faglige tema i regnskaps- og forvaltningsrevisjon

Styreleder i NKRF, Per Olav Nilsen, startet Nyttårsmøtets andre dag med «Nytt fra NKRF». Deretter kunne deltakerne velge mellom regnskapsrevisjonsspor og forvaltningsrevisjon/sekretærspor, bildene under er fra sistnevnte. Sverre B. Midthjell, rådgiver i KonSek IKS, holdt foredrag og innledet til diskusjon om eierskapskontroll. Deretter fikk vi høre Vidar Sagmyr snakke om Byggebransjens uropatrulje og Marianne Songli fra Oslo Kemnerkontor om bekjempelse av arbeidslivkriminalitet fra et lokalt perspektiv. Henning Ekroll og Nina Selbo Torset fra Aftenposten avsluttet med foredraget «Slik jobbet Aftenposten med Panama Papers – og slik graver vi i offentlig forvaltning»

Se alle foredagene fra dag 2 her

Protokoll fra MNKRFs årsmøte 2017

Midt-Norge kommunerevisorforening, MNKRF, avholdt sitt årsmøte på Stiklestad hotell onsdag 25. januar 2017.

Signert protokoll finner du her: MNKRFs årsmøteprotokoll 2017

Etter årsmøtet består styret av Kathrine Moen Bratteng fra Trondheim kommunerevisjon (styreleder), Johannes Nestvold fra KomRev Trøndelag IKS, Torbjørn Berglann fra KonSek Midt-Norge IKS, Henning Mikkelsen fra Revisjon Fjell IKS, Monika Sundt fra KomRev Trøndelag IKS og Marit Finnland Trøite fra kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune.

Årsmøtedokumenter MNKRF 2017

Risikoområder i investeringsprosjekter – nyttårsmøtet 2017

Under MNKRFs Nyttårsmøte 2017 holdt Morten Welde fra forskningsprogrammet Concept NTNU innlegget – La oss bygge kulturhus! Om investeringsprosjekter i kommunal sektor. Han utfordret deltakerne til å tenke gjennom hva som definerer et vellykket prosjekt, og pekte på at kommunale investeringsprosjekter ofte har en for snever definisjon av suksess. Mortens påstand er:

«Det er bedre å gjennomføre et godt prosjekt dårlig enn et dårlig prosjekt godt»

Han holdt også et innlegg om Risikoområder i investeringsprosjekter hvor vi fikk en innføring i de ulike fasene i et investeringsprosjekt, fordelene med prosjektmodeller og statens kvalitetssikringsordning.

Anbefalt bakgrunnslitteratur

Vi tok en prat med Morten i etterkant av foredragene for å få inspirasjon til å utlede revisjonskriterier i slike prosjekter. Han anbefaler boken «Prosjekt i tidligfasen» av Knut Samset, som er den grunnleggende teksten om denne tematikken. Av kortere tekster anbefaler han Concept NTNUs temahefter om målformulering, kostnadsestimering og lignende.

Concept NTNUs måte å drive evaluering på er nærmere beskrevet i boken «Evaluering av prosjekter». Dersom man ønsker en kort innføring kan det være nyttig å ta en titt på nettsidene til Concept, hvor du blant annet finner informasjon om evalueringsmodellen og resultater fra de prosjektene som er evaluert.

Morten har også listet opp noen grunnleggende krav han ville ha satt til en kommune eller fylkeskommune i et investeringsprosjekt:

  • Rutiner for initiering, prosjektering og planlegging av prosjekt.
  • Rutiner for gjennomføring av prosjekt.
  • Kvalitetssikring
  • Usikkerhetsanalyser
  • Rapportering
  • Avvikshåndtering
  • Prosjektorganisering
  • Prosjektstyring

 

Nyttårsmøtet 2017 – Dag 2

Dag 2: Faglige tema i regnskaps- og forvaltningsrevisjon

Se detaljert program for dag 2 (Både Spor 1- Regnskapsrevisjon og Spor 2-Forvaltningsrevisjon/sekretariater).

Flere av foredragene er nå publisert i PDF-versjon.

Continue reading

Nyttårsmøtet 2017 – Dag 1: Kommunereformen og investeringer i kommunal sektor

Dag 1: Kommunereformen og investeringer i kommunal sektor

Se detaljert program. Flere av foredragene er nå publisert i PDF-versjon. 

Continue reading