Monthly Archives: september 2017

Styreprotokoller 2017

Protokoll fra styremøte 16082017

Protokoll fra styremøte 15062017

Protokoll fra styremøte 11052017

 

Jobbmuligheter innen kommunal revisjon og tilsyn

Revisjon og tilsyn med kommunal sektor har behov for kompetente fagfolk på mange felt med bred samfunnsforståelse og innsikt i kommunens hverdag. Revisjons- og tilsynsselskapene som jobber med dette er derfor stadig på jakt etter personer med ulik faglig bakgrunn. I NKRF studentbrosjyre er dette nærmere beskrevet.

Oversikt over ledige stillinger innen offentlig revisjon og tilsyn finner dere på Norges kommunerevisorforbund sine nettsider.

Revisorer i arbeid

På siden Om MNKRF finner du lenke til våre medlemsbedrifter. Ta kontakt for å høre mer om jobbmulighetene i den enkelte bedrift!