Monthly Archives: april 2022

Nyttårsmøte 2022

MNKRF arrangerte digitalt nyttårsmøte 26. – 27. januar i år. Tema var Digitalisering og digital risiko i kommunal sektor. Her finner dere lenker til noen av presentasjonene som ble holdt på konferansen:

Digitaliseringsrådets erfaringsrapport – Jakten på fornyelse med Ann Merethe Lysø Sommerseth, Digitaliseringsrådet

GKRS revisjon og regnskapskomiteen – Knut Tanem, Revisjon Midt- Norge SA (RMN)

Kvalitativ metode og analyse – Mariann Villa, NTNU

Erfaring med korte rapporter – Sunniva Sæter, RMN

Erfaring fra samarbeid med NTNU – Tor Arne Stubbe, RMN