Nyttårsmøte og 75 års jubileumsfeiring!

MNKRF arrangerte Nyttårsmøte og 75-års jubileumsfeiring på Britannia hotell 4.-5. februar 2020. 46 medlemmer inkludert ni pensjonister deltok på konferansen.

Program

Program for MNKRFs nyttårsmøte og 75-årsjubileum

Jubileumsberetning

I anledning foreningens 75-årsjubileum har Børge Sundli (Trondheim kommunerevisjon), Arvid Hansen (Konsek Trøndelag IKS) og Terje Wist (Revisjon Midt-Norge SA) utarbeidet en jubileumsberetning. Dokumentet dekker foreningens historie og kommer inn på viktige utviklingstrekk i revisjonsfaget de siste 75 årene.

Styret ønsker å takke redaktørene for det omfattende og gode arbeidet de har utført.

Jubileumsberetning.

Beretningen ble presentert før jubileumsmiddagen 4. februar.

Foredrag

Dag 1

Innovasjon og risiko – Ailin Aastvedt

Erstatningsansvar ved ugyldige forvaltningsvedtak – Johannes Hygen Meyer

Dag 2

Spor 1 Regnskapsrevisjon/sekretariater

Utfordringer med snart ny ISA315 og intensivert teknologibruk – Anders Berg Olsen

Etterlevelsesrevisjon, jf. ny kommunelov – Knut Tanem

Nytt fra GKRS – Knut Erik Lie

Spor 2 Forvaltningsrevisjon/sekretariater

Nye metoder i forvaltningsrevisjon – Bruk av R og tekstgraving som metode – Martin Austvoll Nome (oppdatert 7.2.20)

Med vennlig hilsen styret i MNKRF