Karrieredag ved Handelshøgskolen i Trondheim 10. september 2015

 

 

 

 

Midt-Norge kommunerevisorforening vil være til stede på den årlige karrieredagen ved Handelshøgskolen i Trondheim. I år arrangeres denne 10. september 2015

Representanter fra foreningen vil gi informasjon om interessante jobbmuligheter i offentlig revisjon og tilsyn. For nærmere omtale av medlemsbedriftene bak foreningen er disse linket opp under:

Revisjon Fjell IKS

Trondheim kommunerevisjon

Revisjon Midt-Norge IKS

Fosen kommunerevisjon IKS

KomRev Trøndelag IKS

KonSek Midt-Norge IKS

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

KomSek Trøndelag IKS

Kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune

 

Du finner oversikt over ledige stillinger i sektoren på NKRFs nettsider.