Årsmøtedokumenter 2015

MNKRF avholder sitt årsmøte onsdag 28. januar kl. 16 på Scandic Nidelven Hotell. Saksliste og dokumenter til årsmøtet finner du her: Årsmøtedokumenter MNKRF 2015.

Medlemmene har ikke meldt inn noen saker, derfor er det bare de ordinære årsmøtesakene i år.

Det vil ikke bli lagt ut papirkopier av dokumentene på årsmøtet.

Vedtektene finner du her: MNKRFs vedtekter gjeldende fra 29.1.14