MNKRFs Nyttårsmøte 2015 – foredrag, bilder og aktuelle lenker

Temaet for årets Nyttårsmøte var korrupsjon, misligheter og gråsoner i offentlig sektor. Nærmere 60 medlemmer deltok. Nedenfor finner du bilder fra konferansen, lenker til foredrag og aktuelle lenker. Bildene er tatt av Børge Sundli i Trondheim kommunerevisjon, og gjengis med tillatelse fra foredragsholderne.

Program: Invitasjon til MNKRFs Nyttårsmøte 2015.

DSC01666

DSC01638

Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge. Tittelen på Slettemarks foredrag var: Antikorrupsjonsarbeid i kommunenorge: Hvordan kan kommunene arbeide forebyggende? Hvilke risikosoner finnes, og kan rettsavgjørelser lære oss noe?

DSC01643

Lise Spikkeland, spesialrådgiver i Kommunesektorens organisasjon, KS, holdt foredraget: Antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren – med utgangspunkt i KS’ arbeid mot korrupsjon.

DSC01650

Her finner du KS’ og TI’s håndbok i antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren.

DSC01663

Riksrevisor Per-Kristian Foss holdt foredraget Risiko – misligheter – korrupsjon: Riksrevisjonens perspektiv på og arbeid med korrupsjon i staten.

DSC01656

DSC01672

Revisjonsrådgiver Ingunn Mansås Kjærstad fra Oslo kommunerevisjon holdt foredraget Misligheter og kommunal revisjon i Oslo, herunder erfaringer fra tidligere saker.

DSC01676

DSC01689 (2)

Helge Renå, stipendiat fra Universitetet i Bergen, holdt foredraget Korrupsjonsforebygging ved hjelp av kommunal revisjon? Et kritisk blikk utenfra.

DSC01749 2

Styreleder i Norsk kommunerevisorforbund, Per Olav Nilsen, holdt et innlegg om nyheter fra NKRF.

DSC01747 - versjon 2

DSC01753 2

Rådmann i Verran kommune, Jacob Br. Almlid, holdt foredraget Finnes korrupsjon i kommunene? Erfaringer fra Verran.

DSC01768

Regnskapssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Per Lund, holdt foredrag om Regnskapsavdelingen i Sør-Trøndelag fylkeskommune sitt arbeid for å unngå misligheter og korrupsjon og forventninger til revisor.

DSC01779

Spesialetterforsker Mette Sundøen i Økokrim holdt foredrag om hvordan Økokrim kommer på sporet av korrupsjon.

???????????????????????????????

DSC01786 2

Spesialetterforsker Geir Atle Monsen i Økokrim. Her finner du Økokrims trusselvurdering.

DSC01795 2

Ann Katharine Gardner i Revisjon Midt-Norge ledet en diskusjon om revisors rolle.

DSC01803 2

Filosof Henrik Syse fra Institutt for fredsforskning holdt et foredrag avslutningsvis om Etikk og korrupsjon.

DSC01751

DSC01624 (2)

???????????????????????????????

Ida Jenshus holdt en minikonsert for deltakerne under jubileumsmiddagen.