Jobbmuligheter innen kommunal revisjon og tilsyn

Revisjon og tilsyn med kommunal sektor har behov for kompetente fagfolk på mange felt med bred samfunnsforståelse og innsikt i kommunens hverdag. Revisjons- og tilsynsselskapene som jobber med dette er derfor stadig på jakt etter personer med ulik faglig bakgrunn. I NKRF studentbrosjyre er dette nærmere beskrevet.

Oversikt over ledige stillinger innen offentlig revisjon og tilsyn finner dere på Norges kommunerevisorforbund sine nettsider.

Revisorer i arbeid

På siden Om MNKRF finner du lenke til våre medlemsbedrifter. Ta kontakt for å høre mer om jobbmulighetene i den enkelte bedrift!