MNKRFs Nyttårsmøte 2016 – foredrag og bilder

Dag 1: Revisor og omverden – Taushetsplikt, kildevern og offentlighet

Velkommen ved Kathrine Moen Bratteng, styreleder i MNKRF

Kathrine_åpning

Regelverket som omhandler taushetsplikt, kildevern og offentlighet – hvordan forholder vi oss til dette?

Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS.

KirstiTorbjørnson

Artikkelserien De glemte barna: Bufetats håndtering av taushetsplikten og offentlighet

Anne Lene Tjeldflåt og Bente Holta, Bufetat region Midt. Dagny Nerbø og Rolf Ivar Svendsli, Trondheim kommune.

Bufetat01 Bufetat02

DagnyNerbø_og_RolfIvarSvendsli DagnyNerbø

Artikkelserien De glemte barna: Taushetsplikt, kildevern og offentlighet i praksis

Lajla Ellingsen, Adresseavisen

De glemte barna – artikkelserien (NB! Svært stor fil)

LajlaEllingsen01

Åpen, modig og kompetent – Trondheim kommunes praktisering av meroffentlighet

Janne Irene Hafskjær, Trondheim kommune.

Janne_Hafskjær02

Oppsummering og diskusjon: Hva betyr regelverket for oss som arbeider med revisjon og tilsyn? Hvordan skal vi forholde oss til dette i praksis?

Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS.

Frode_Singstad

Forsamlingen02

MNKRFs Årsmøte 2016

MNKRF årsmøtetprotokoll 2016

Dag 2: Kommunereformen og IT-revisjon

Kommunereformen i Trøndelag – status, utfordringer og veien videre

Hans Brattås, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

HansBrattås Alf-PetterTenfjord

Kommunereformen og revisjon

Per Olav Nilsen, NKRF

PerOlavNilsen02

Trondheim kommune i skyen – hvilke fordeler og utfordringer medfører det?

Terje Wullum, Trondheim kommune.

Christian Bøhn, Trondheim kommune.

TerjeVullum_og_ChristianBøhn

TerjeVullum ChristianBøhn

IT-revisjon – Hva innebærer det for oss?

Lena Stornæs, BDO.

LenaStornæs

Nytt fra NKRF og oppsummering

Per Olav Nilsen, NKRF.

PerOlavNilsen01

Forsamlingen01

Program for MNKRFs Nyttårsmøte 2016

Alle bildene i innlegget er tatt av Børge Sundli, Trondheim kommunerevisjon.