Styreprotokoller 2016

Det ble avholdt fem styremøter i MNKRF i 2016, 6. og 28. januar, 7. juni, 31. august og 17. november. Et samledokument med protokollene fra disse styremøtene  kan du se lese ved å åpne linken. under:

Styreprotokoller 2016