Årsmøtedokumenter 2017

MNKRF avholder sitt årsmøte onsdag 25. januar kl 16.15 på Stiklestad Hotell. Saksliste og dokumenter til årsmøtet finner du her: Årsmøtedokumenter MNKRF 2017

Årsmøtedokumentene finnes også i en signert versjon her: Årsmøtedokumenter MNKRF 2017 (Signert)

Det er meldt inn en sak fra medlemmene,Vurdering av MNKRFs fremtidige eksistens er satt opp som sak 7 på sakslista.

Det vil ikke bli lagt ut papirkopier av dokumentene på årsmøtet.

Vedtektene finner du her: MNKRFs vedtekter gjeldende fra 29.1.14

Saken ble oppdatert 13.01.2017 kl 09.00 med revisjonsberetning