Nyttårsmøtet 2017 – Dag 1: Kommunereformen og investeringer i kommunal sektor

Dag 1: Kommunereformen og investeringer i kommunal sektor

Se detaljert program. Flere av foredragene er nå publisert i PDF-versjon. 

Kl. 9.30 – 10.00           Velkommen og en matbit

Kl. 10.00 – 10.05   Velkommen ved styret i MNKRF    

Kl. 10.05 – 11.00   Kommunereformen i Trøndelag – status, utfordringer og veien videre

Hans Brattås, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Kl. 11.00 – 11.15          Pause

Kl. 11.15 – 12.00     – La oss bygge kulturhus! Om investeringsprosjekter i kommunal sektor

Morten Welde, forsker ved Forskningsprogrammet Concept ved NTNU

Kl. 12.00 – 12.15        Pause

Kl. 12.15 – 13.00   Risikoområder i investeringsprosjekter

Morten Welde, Forskningsprogrammet Concept ved NTNU

Kl. 13.00 – 14.00       Lunsj

Kl. 14.00 – 14.45   Regelverket om offentlige anskaffelser

Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i NHO

Kl. 14.45 – 15.00        Pause

Kl. 15.00 – 16.00  Samspillet mellom kontrollutvalget, sekretariatet og revisor

Orrvar Dalby, daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat

Kl. 16.00                  MNKRFs Årsmøte 2017

Kl. 19.00                  Middag