Nyttårsmøtet 2017 – Dag 2

Dag 2: Faglige tema i regnskaps- og forvaltningsrevisjon

Se detaljert program for dag 2 (Både Spor 1- Regnskapsrevisjon og Spor 2-Forvaltningsrevisjon/sekretariater).

Flere av foredragene er nå publisert i PDF-versjon.

Kl. 09.00 – 10.00  Nytt fra NKRF

Per Olav Nilsen, NKRF

Kl. 10.00 – 10.15        Pause med utsjekking

 

Spor 1 Regnskapsrevisjon

Kl. 10.15 – 12.00    Stikkprøver i regnskapsrevisjon

Ellen M. Kulset, statsautorisert revisor og førsteamanuensis NHH

Kl. 12.00 – 13.00       Lunsj

Kl. 13.00 – 14.00  Regnskapsmessige og tekniske utfordringer ved kommunesammenslåing

Marit Følstad Iversen, Inn-Trøndelag regnskap og lønn

Kl. 14.00 – 14.15        Pause

Kl. 14.15 – 15.00    Nytt fra GKRS

Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge IKS, medlem av regnskapskomiteen og GKRS

Kl. 15.00                  Avslutning

 

 

Spor 2 Forvaltningsrevisjon/sekretariater

Kl. 10.15 – 11.00   Eierskapskontrollen – hva er den egentlig og hvor er den på vei?

Sverre B. Midthjell, rådgiver i KonSek IKS

Kl. 11.00 – 11.15         Pause

Kl. 11.15 – 12.00    Byggebransjens uropatrulje – kan utradisjonell fremgangsmåte gi resultat?

Vidar Sagmyr, daglig leder i Byggebransjens uropatrulje

Kl. 12.00 – 13.00       Lunsj

Kl. 13.00 – 14.00  Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet fra et lokalt perspektiv

Marianne Songli, spesialkonsulent ved Oslo kemnerkontor

Kl. 14.00 – 14.15        Pause

Kl. 14.15 – 15.00   Slik jobbet Aftenposten med Panama Papers – og slik graver vi i offentlig forvaltning

Henning Ekroll og Nina Selbo Torset

Kl. 15.00                   Avslutning