Risikoområder i investeringsprosjekter – nyttårsmøtet 2017

Under MNKRFs Nyttårsmøte 2017 holdt Morten Welde fra forskningsprogrammet Concept NTNU innlegget – La oss bygge kulturhus! Om investeringsprosjekter i kommunal sektor. Han utfordret deltakerne til å tenke gjennom hva som definerer et vellykket prosjekt, og pekte på at kommunale investeringsprosjekter ofte har en for snever definisjon av suksess. Mortens påstand er:

«Det er bedre å gjennomføre et godt prosjekt dårlig enn et dårlig prosjekt godt»

Han holdt også et innlegg om Risikoområder i investeringsprosjekter hvor vi fikk en innføring i de ulike fasene i et investeringsprosjekt, fordelene med prosjektmodeller og statens kvalitetssikringsordning.

Anbefalt bakgrunnslitteratur

Vi tok en prat med Morten i etterkant av foredragene for å få inspirasjon til å utlede revisjonskriterier i slike prosjekter. Han anbefaler boken «Prosjekt i tidligfasen» av Knut Samset, som er den grunnleggende teksten om denne tematikken. Av kortere tekster anbefaler han Concept NTNUs temahefter om målformulering, kostnadsestimering og lignende.

Concept NTNUs måte å drive evaluering på er nærmere beskrevet i boken «Evaluering av prosjekter». Dersom man ønsker en kort innføring kan det være nyttig å ta en titt på nettsidene til Concept, hvor du blant annet finner informasjon om evalueringsmodellen og resultater fra de prosjektene som er evaluert.

Morten har også listet opp noen grunnleggende krav han ville ha satt til en kommune eller fylkeskommune i et investeringsprosjekt:

  • Rutiner for initiering, prosjektering og planlegging av prosjekt.
  • Rutiner for gjennomføring av prosjekt.
  • Kvalitetssikring
  • Usikkerhetsanalyser
  • Rapportering
  • Avvikshåndtering
  • Prosjektorganisering
  • Prosjektstyring