Protokoll fra MNKRFs årsmøte 2017

Midt-Norge kommunerevisorforening, MNKRF, avholdt sitt årsmøte på Stiklestad hotell onsdag 25. januar 2017.

Signert protokoll finner du her: MNKRFs årsmøteprotokoll 2017

Etter årsmøtet består styret av Kathrine Moen Bratteng fra Trondheim kommunerevisjon (styreleder), Johannes Nestvold fra KomRev Trøndelag IKS, Torbjørn Berglann fra KonSek Midt-Norge IKS, Henning Mikkelsen fra Revisjon Fjell IKS, Monika Sundt fra KomRev Trøndelag IKS og Marit Finnland Trøite fra kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune.

Årsmøtedokumenter MNKRF 2017