Styret

Styret i Midt-Norge kommunerevisorforening består i 2019 av:

Kathrine Moen Bratteng, Trondheim kommunerevisjon (styreleder)
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS (styremedlem)
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA (styremedlem)

  1. vara: Per Helge Genberg, Konsek Trøndelag IKS
  2. vara: Roald Elvegård, Trondheim kommunerevisjon