Styret

Styret i Midt-Norge kommunerevisorforening består i 2022 av:

Kathrine Moen Bratteng, Trondheim kommunerevisjon (styreleder) (2021 – 2023)
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS (styremedlem) (2022 – 2024)
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA (styremedlem) (2022 – 2024)

Første vara: Ragnhild Aashaug, Kontrollutvalg Fjell IKS (2022 – 2023)

Andre vara: Roald Elvegård, Trondheim kommunerevisjon (2022 – 2023)

Revisor: Aase B. Nerland, Trondheim kommunerevisjon (2022 – 2023)

Vararevisor: Elin I. Vassmo, Trondheim kommunerevisjon (2022 – 2023)