Kontakt

Kontaktperson for MNKRF er styreleder Kathrine Moen Bratteng, Trondheim kommunerevisjon.

Telefon: 915 41 545
E-post: kathrine-moen.bratteng@trondheim.kommune.no

Orgnr.: 978700926

Henvendelser vedr. sommerjobb, internships, bachelor- og masteroppgaver rettes til daglig leder i våre medlemsbedrifter:
Trondheim kommunerevisjon
Revisjon Midt-Norge SA
Revisjon Fjell IKS, telefon 72 41 94 37.
Konsek Trøndelag IKS
Kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune
Fosen kontrollutvalgssekretariat, telefon 73 85 27 24