Styremøter 2020

MNKRFs årsmøte 2020

MNKRFs årsmøte ble arrangert tirsdag 4. februar kl. 16 på Britannia hotell i Trondheim.

Innkalling med saksliste og årsmøtedokumenter finner du her.

Revisjonsberetning

Protokoll

Nyttårsmøte og 75 års jubileumsfeiring!

MNKRF arrangerte Nyttårsmøte og 75-års jubileumsfeiring på Britannia hotell 4.-5. februar 2020. 46 medlemmer inkludert ni pensjonister deltok på konferansen.

Program

Program for MNKRFs nyttårsmøte og 75-årsjubileum

Jubileumsberetning

I anledning foreningens 75-årsjubileum har Børge Sundli (Trondheim kommunerevisjon), Arvid Hansen (Konsek Trøndelag IKS) og Terje Wist (Revisjon Midt-Norge SA) utarbeidet en jubileumsberetning. Dokumentet dekker foreningens historie og kommer inn på viktige utviklingstrekk i revisjonsfaget de siste 75 årene.

Styret ønsker å takke redaktørene for det omfattende og gode arbeidet de har utført.

Jubileumsberetning.

Beretningen ble presentert før jubileumsmiddagen 4. februar.

Foredrag

Dag 1

Innovasjon og risiko – Ailin Aastvedt

Erstatningsansvar ved ugyldige forvaltningsvedtak – Johannes Hygen Meyer

Dag 2

Spor 1 Regnskapsrevisjon/sekretariater

Utfordringer med snart ny ISA315 og intensivert teknologibruk – Anders Berg Olsen

Etterlevelsesrevisjon, jf. ny kommunelov – Knut Tanem

Nytt fra GKRS – Knut Erik Lie

Spor 2 Forvaltningsrevisjon/sekretariater

Nye metoder i forvaltningsrevisjon – Bruk av R og tekstgraving som metode – Martin Austvoll Nome (oppdatert 7.2.20)

Med vennlig hilsen styret i MNKRF

Kurs i Microsoft Excel oktober 2019

MNKRF arrangerer kurs i excel i oktober 2019. Instruktør er Tore Søfting fra Confex, som også var instruktør på minikurset på Nyttårsmøtet 2019. 

Det er lagt opp til to kursdager: tirsdag 8. og tirsdag 29. oktober. Kurset varer fra kl. 10-16 begge dager.

Det vil være ulike tema som blir gjennomgått de to dagene, og det er mulig å melde seg på bare en av kursdagene . Innholdet i kurset er satt opp etter innspill fra våre medlemmer. Deltakerne vil få kursdokumentasjon og kursbevis.

Kurset holdes i Sparebank1 SMNs konferanselokaler i Søndre gt. 10B i Trondheim. Bruk hovedinngangen til Sparebank 1 og gå ned trappen til venstre. Møtelokalet heter Lars Tiller. 

Lunsj serveres i Banksalen restaurant i samme bygg.

Påmeldingen er avsluttet.

MNKRFs nyttårsmøte og jubileumsfeiring

MNKRFs nyttårsmøte og 75-års jubileumsfeiring blir arrangert på Britannia hotell i Trondheim den 4.-5. februar 2020. Årsmøtet vil bli holdt den 4. februar. Planlegging av møtet er godt igang, samtidig tar styre gjerne imot innspill til foredragsholdere eller tema. Informasjon om program og påmelding kommer senere i høst. Ta kontakt med oss i styret dersom du har spørsmål eller kommentarer.

Hilsen styret i MNKRF