Styremøter 2022

Styremøte 3.1.2022

Styremøte 10.6.22

Protokoll fra styremøte 2.9.22

Protokoll fra styremøte 4.11.22

MNKRFs årsmøte 2021

MNKRF arrangerer årsmøte fredag 28. mai kl. 10.00. Årsmøtet gjennomføres digitalt på grunn av koronapandemien. Alle medlemmer vil få tilsendt en møteinnkalling til Teams-møte.

Vedlagt følger saksliste og papirer til årsmøtet. Revisjonsberetning vil bli lagt frem i forkant av møtet.

Før årsmøtet, kl. 9, vil det bli en faglig del. Vi har vært så heldig å få Annette Gohn-Hellum, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, til å holde et foredrag for oss om Riksrevisjonens arbeid med formidling av resultater fra undersøkelser. Som mange sikkert har sett, har Riksrevisjonen gjort en del endringer den siste tiden for å formidle resultatene fra undersøkelser på en enda bedre måte. Videre har de tydeliggjort hva de legger i ulike vurderinger/kritikkord.

Ta gjerne en titt på Riksrevisjonens nettside på forhånd. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Årsmøtet begynner rett etter foredraget og spørsmålsrunden.

Styremøter 2020

MNKRFs årsmøte 2020

MNKRFs årsmøte ble arrangert tirsdag 4. februar kl. 16 på Britannia hotell i Trondheim.

Innkalling med saksliste og årsmøtedokumenter finner du her.

Revisjonsberetning

Protokoll